Power Of Attorney Or Revocation Of Power Of Attorney (Dutch) {PTO-SB-82NL} | Pdf Fpdf Doc Docx | Official Federal Forms

 Official Federal Forms /  US Patent Office /  Patent /
Power Of Attorney Or Revocation Of Power Of Attorney (Dutch) {PTO-SB-82NL} | Pdf Fpdf Doc Docx | Official Federal Forms

Power Of Attorney Or Revocation Of Power Of Attorney (Dutch) {PTO-SB-82NL}

This is a Official Federal Forms form that can be used for Patent within US Patent Office.

Alternate TextLast updated: 9/21/2009

Included Formats to Download
$ 17.99

Description

PTO/SB/82NL (07-09) Approved for use through 11/30/2011. OMB 0651-0035 U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number. VOLMACHT OF INTREKKING VAN VOLKACHT IN COMBINATIE MET VERSTREKKING VAN PLAATSVERVANGENDE VOLMACHT EN WIJZIGING VAN CORRESPONDENTIEADRES POWER OF ATTORNEY OR REVOCATION OF POWER OF ATTORNEY WITH A NEW POWER OF ATTORNEY AND CHANGE OF CORRESPONDENCE ADDRESS Application Number Filing Date First Named Inventor Attorney Docket Number Art Unit Examiner Name Title Bij deze herroep ik alle eerdere volmachten, door mij gegeven in de hierbovengenoemde aanvraag. I hereby revoke all previous powers of attorney given in the above-identified application. Volmacht wordt bij deze verstrekt A Power of Attorney is submitted herewith. OF OR Bij deze benoem ik de met het volgende klantennummer geassocieerde rechtsbeoefenaar(s) als mijn/onze gemachtigden inzake de vervolging van de hierbovengenoemde aanvraag, en om alle hiermee samenhangende handelingen met het Amerikaanse octrooien- en merkenbureau (USPTO) te verrichten. I hereby appoint Practitioner(s) associated with the following Customer Number as my/our attorney(s) or agent(s) to prosecute the application identified above, and to transact all business in the United States Patent and Trademark Office connected therewith: OF OR Bij deze benoem ik de hieronder genoemde rechtsbeoefenaar(s) als mijn/onze gemachtigden inzake de vervolging van de hierbovengenoemde aanvraag, en om alle hiermee samenhangende handelingen met het Amerikaanse octrooien- en merkenbureau (USPTO) te verrichten. I hereby appoint Practitioner(s) named below as my/our attorney(s) or agent(s) to prosecute the application identified above, and to transact all business in the United States Patent and Trademark Office connected therewith: Naam van rechtsbeoefenaar(s) Practitioner(s) Name Registratienummer Registration Number Gelieve het correspondentieadres met betrekking tot de bovengenoemde aanvraag te bevestigen of te wijzigen tot: Please recognize or change the correspondence address for the above-identified application to: Het met het bovengenoemde klantennummer verbonden adres. The address associated with the above-mentioned Customer Number. OF OR Het met het volgende klantennummer verbonden adres: The address associated with Customer Number: OF OR [Pagina 1 van 2] [Page 1 of 2] This collection of information is required by 37 CFR 1.31, 1.32 and 1.33. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to take 3 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2. American LegalNet, Inc. www.FormsWorkFlow.com PTO/SB/82NL (07-09) Approved for use through 11/30/2011. OMB 0651-0035 U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number. Naam van of natuurlijke rechtspersoon Firm or Individual Name Adres Address Plaats City Land Country Telefoonnummer Telephone Ik ben de: I am the: Staat State E-mail Postcode Zip Email Aanvrager/Uitvinder. Applicant/Inventor. OF OR Geregistreerde zaaktoegewezene voor het gehele belang. Zie 37 CFR 3.71. Een verklaring op basis van 37 CFR 3.73(b) (Formulier PTO/SB/96) is hierbij ingesloten of werd gedeponeerd op Assignee of record of the entire interest. See 37 CFR 3.71. Statement under 37 CFR 3.73(b) (Form PTO/SB/96)submitted herewith or filed on . HANDTEKENING van de aanvrager of geregistreerde zaaktoegewezene SIGNATURE of Applicant or Assignee of Record Handtekening Datum Signature Date Naam Name Functie en bedrijf Title and Company . Telefoon Telephone OPMERKING: de handtekeningen van alle uitvonders of geregistreerde zaaktoegewezenen voor het gehele belang of van hun vertegenwoordiger(s) zijn vereist. Gelieve meerdere formulieren in te vullen als meer dan één handtekening vereist is. Zie hieronder*. NOTE: Signatures of all the inventors or assignees of record of the entire interest or their representative(s) are required. Submit multiple forms if more than one signature is required, see below*. *Een totaal van ____________ formulieren is ingediend. *Total of ____________ forms are submitted. [Pagina 2 van 2] [Page 2 of 2] American LegalNet, Inc. www.FormsWorkFlow.com Verklaring in verband met de wet op privacy De wet op privacy (Privacy Act) van 1974 (P.L. 93-579) vereist dat u bepaalde informatie krijgt in verband met het indienen van het bijliggende formulier in samenhang met uw octrooi of octrooiaanvraag. Daarom, in overeenstemming met de vereisten van deze wet, delen wij u het volgende mede: (1) De algemene bevoegdheid voor het opvragen van informatie is op basis van 35 U.S.C. 2(b)(2); (2) Het indienen van de gevraagde informatie gebeurt vrijwillig; en (3) De voornaamste reden waarvoor deze informatie door het bureau voor octrooien en handelsmerken van de Verenigde Staten (U.S. Patent and Trademark Office) wordt gebruikt is het behandelen en/of beoordelen van uw documenten in samenhang met de octrooiaanvraag of het octrooi. Als u de gevraagde informatie niet indient, is het mogelijk dat het Amerikaanse bureau voor octrooien en handelsmerken niet in staat zal zijn, uw documenten te behandelen en/of te beoordelen, hetgeen kan leiden tot het afsluiten van de procedure of tot verwerping of verval van het octrooi. De door u in dit formulier verstrekte informatie zal op de volgende manieren bij wijze van routine worden gebruikt: 1. De informatie op dit formulier zal vertrouwelijk worden gebruikt voor zover dit is toegestaan onder de wet

Our Products