Declaration And Power Of Attorney For Patent Application (Swedish Language Declaration) {PTO-SB-108} | Pdf Fpdf Doc Docx | Official Federal Forms

 Official Federal Forms /  US Patent Office /  Patent /
Declaration And Power Of Attorney For Patent Application (Swedish Language Declaration) {PTO-SB-108} | Pdf Fpdf Doc Docx | Official Federal Forms

Declaration And Power Of Attorney For Patent Application (Swedish Language Declaration) {PTO-SB-108}

This is a Official Federal Forms form that can be used for Patent within US Patent Office.

Alternate TextLast updated: 12/7/2016

Included Formats to Download
$ 19.99

Description

Doc code: Oath Document Description: Oath or declaration filed PTO/SB/108 (05-16) Approved for use through 04/30/2017. OMB 0651-0032 U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number. Advokat registreringsnummer Attorney Docket Number Först-nämnd uppfinnare First Named Inventor FYLL I OM KÄNT COMPLETE IF KNOWN ANSÖKNINGSNUMMER Application Number REGISTRERINGSDAG Filing Date Konstenhet Art Unit DEKLARATION FÖR UTILITY ELLER DESIGN PATENT ANSÖKAN (37 CFR 1.63) DECLARATION FOR UTILITY OR DESIGN PATENT APPLICATION (37 CFR 1.63) Deklaration inlämnad med ursprunglig anmälning Declaration Submitted With Initial Filing ELLER OR Deklaration inlämnad efter ursprunglig anmälning (tilläggskostnad (37 CFR 1.16 (f)) krävs) Declaration Submitted After Initial Filing (surcharge (37 CFR 1.16(f)) required) Granskares namn Examiner Name Jag deklarerar härmed att: (1) Varje uppfinnares bostad, postadress, och medborgarskap överensstämmer med vad som skrivits nedan bredvid personens namn; och (2) Jag tror att uppfinnaren/na som angetts nedan är den ursprungliga och den första uppfinnaren till ämnet som anspråkas och till vilket en patent sökes för uppfinningen som namnges: I hereby declare that: (1) Each inventor's residence, mailing address, and citizenship are as stated below next to their name; and (2) I believe the inventor(s) named below to be the original and first inventor(s) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention titled: (Namn på uppfinningen) (Title of the Invention) Ansökan gjordes av mig eller utfärdades på min tillåtelse the application of which was made or was authorized to be made by me and Bifogas härmed is attached hereto ELLER OR Registrerades (ÅR/MÅNAD/DAG) ansökningsnummer was filed on (MM/DD/YYYY) som USA ansöksnummer eller PCT internationellt och ändrades (ÅR/MÅNAD/DAG) (om tillämpligt) as United States Application Number or PCT International Application Number (if applicable). and was amended on (MM/DD/YYYY) Jag intygar härmed att jag har granskat och förstår innehållet av ovanstående nämnda ansökan, däribland anspråken, som ändrade av korrigering, vilket anges särskilt ovan. I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified application, including the claims, as amended by any amendment specifically referred to above. Jag vidkänner ansvaret att avslöja information som är väsentlig för patenerbarhet som definierat av 37 CFR 1.56, däribland för del-förlängning av ansökningar, väsentlig information som blev tillgänglig mellan registeringsdatumet för den tidigare ansökan och den nationella och PCT internationella registreringsdatumet för del-förlängningen av ansökan. I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in 37 CFR 1.56, including for continuation-in-part applications, material information which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT international filing date of the continuation-in-part application. [Sida 1 av 4] [Page 1 of 4] This collection of information is required by 35 U.S.C. 115 and 37 CFR 1.63. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to take 21 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2. American LegalNet, Inc. www.FormsWorkFlow.com PTO/SB/108 (05-16) Approved for use through 04/30/2017. OMB 0651-0032 U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number. DEKLARATION ­ Utility eller Design Patent Ansokan DECLARATION -- Utility or Design Patent Application Anspråk på utländsk prioritetsförmåner Claim of Foreign Priority Benefits Härmed lämnar jag anspråk på utländska prioritetsförmåner under 35 U.S.C. 119(a)-(d) eller (f), eller 365(b) angående alla utländsk(a) ansökning(ar) för patent, uppfinnare, eller växtförädlares rättighetscertifikat, eller 365(a) under PCT internationella ansökan som angav åtminstonde ett land utöver USA, angett under och har även identifierat under, genom at fylla i ladan, alla utländska patentansökningar, uppfinnares, eller växtförädlares rättighetscertifikat, eller alla PCT internationella ansökningar som har registrerats innan datumet för ansökan där prioritet ges anspråk. I hereby claim foreign priority benefits under 35 U.S.C. 119(a)-(d) or (f ), or 365(b) of any foreign application(s) for patent, inventor's or plant breeder's rights certificate(s), or 365(a) of any PCT international application which designated at least one country other than the United States of America, listed below and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent, inventor's or plant breeder's rights certificate(s), or any PCT international application having a filing date before that of the application on which priority is claimed. Certifierad kopia bifogad? Tidigare Utländska Utländskt registreringsdatum Certified Copy Attached? Ansökningsnummer Land Prioritet som inte yrkats Foreign Filing Date Prior Foreign Application JA NEJ Country Priority Not Claimed (MM/DD/YYYY) Number(s) YES NO Ytterligare utländska ansökningsnummer är förtecknade på en kompletterande prioritetslista PTO/SB/02B härmed bifogad Additional foreign application number(s) are listed on a supplemental priority data sheet PTO/SB/02B attached hereto. [Sida 2 av 4] [Page 2 of 4] American LegalNet, Inc. www.FormsWorkFlow.com PTO/SB/108 (05-16) Approved for use through 0

Our Products