Declaration and Power of Attorney for Patent Application (Swedish Language Declaration) { PTO-SB-108} | Pdf Fpdf Doc Docx | Official Federal Forms

 Official Federal Forms /  US Patent Office /  Patent /
Declaration and Power of Attorney for Patent Application (Swedish Language Declaration) { PTO-SB-108} | Pdf Fpdf Doc Docx | Official Federal Forms

Declaration and Power of Attorney for Patent Application (Swedish Language Declaration) { PTO-SB-108}

This is a Official Federal Forms form that can be used for Patent within US Patent Office.

Alternate TextLast updated: 4/13/2015

Included Formats to Download
$ 19.99

Description

Doc code: Oath Document Description: Oath or declaration filed PTO/SB/108 (07-13) Approved for use through 01/31/2014. OMB 0651-0032 U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number. Advokat registreringsnummer Attorney Docket Number Först-nämnd uppfinnare First Named Inventor FYLL I OM KÄNT COMPLETE IF KNOWN ANSÖKNINGSNUMMER Application Number REGISTRERINGSDAG Filing Date Konstenhet Art Unit Granskares namn Examiner Name DEKLARATION FÖR UTILITY ELLER DESIGN PATENT ANSÖKAN (37 CFR 1.63) DECLARATION FOR UTILITY OR DESIGN PATENT APPLICATION (37 CFR 1.63) Deklaration inlämnad med ursprunglig anmälning Declaration Submitted With Initial Filing Deklaration inlämnad efter ursprunglig anmälning (tilläggskostnad (37 CFR 1.16 (f)) krävs Declaration Submitted After Initial Filing (surcharge (37 CFR 1.16(f)) required) ELLER OR Jag deklarerar härmed att: (1) Varje uppfinnares bostad, postadress, och medborgarskap överensstämmer med vad som skrivits nedan bredvid personens namn; och (2) Jag tror att uppfinnaren/na som angetts nedan är den ursprungliga och den första uppfinnaren till ämnet som anspråkas och till vilket en patent sökes för uppfinningen som namnges: I hereby declare that: (1) Each inventor's residence, mailing address, and citizenship are as stated below next to their name; and (2) I believe the inventor(s) named below to be the original and first inventor(s) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention titled: (Namn på uppfinningen) (Title of the Invention) Ansökan gjordes av mig eller utfärdades på min tillåtelse the application of which was made or was authorized to be made by me and ELLER OR Bifogas härmed is attached hereto Registrerades (ÅR/MÅNAD/DAG) som USA ansöksnummer eller PCT internationellt ansökningsnummer_____________________och ändrades (ÅR/MÅNAD/DAG)______________________(om tillämpligt) was filed on (MM/DD/YYYY)____________________ as United States Application Number or PCT International Application Number ____________________ and was amended on (MM/DD/YYYY) ____________________ (if applicable). Jag intygar härmed att jag har granskat och förstår innehållet av ovanstående nämnda ansökan, däribland anspråken, som ändrade av korrigering, vilket anges särskilt ovan. I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified application, including the claims, as amended by any amendment specifically referred to above. Jag vidkänner ansvaret att avslöja information som är väsentlig för patenerbarhet som definierat av 37 CFR 1.56, däribland för del-förlängning av ansökningar, väsentlig information som blev tillgänglig mellan registeringsdatumet för den tidigare ansökan och den nationella och PCT internationella registreringsdatumet för del-förlängningen av ansökan. I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in 37 CFR 1.56, including for continuation-in-part applications, material information which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT international filing date of the continuation-in-part application. [Sida 1 av 4] [Page 1 of 4] This collection of information is required by 35 U.S.C. 115 and 37 CFR 1.63. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to take 21 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2. American LegalNet, Inc. www.FormsWorkFlow.com PTO/SB/108 (07-13) Approved for use through 01/31/2014. OMB 0651-0032 U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number. DEKLARATION ­ Utility eller Design Patent Ansokan DECLARATION -- Utility or Design Patent Application Tillstånd Att Tillåta Tillgång Till Ansökan Genom Deltagande Kontor Authorization To Permit Access To Application by Participating Offices Om ifylld, undertecknad beviljar härmed USPTO tillstånd att förse European Patent Office (EPO), Japan Patent Office (JPO), Korean Intellectual Property Office (KIPO), World Intellectual Property Office (WIPO), och alla andra immaterialrättskontor där en utländsk ansökan hävdar prioritet till den ovan beskrivna patent ansökan lämnar tillträde till ovan beskrivna patent ansökan. Se 37 CFR 1.14(c) och (h). Den har lådan skall inte fyllas i om den ansökande inte önskar avse att EPO, KIPO, WIPO, eller annat immaterialrättskontor där en utländsk ansökan hävdar prioritet till den ovan beskrivna patent ansökan är registrerad för att få tillgång till ovan beskrivna patent ansökan. I enlighet med 37 CFR 1.14(h)(3), tillträde till en kopia av den ovan nämnda patent ansökan ges med avseende på: 1) den ovan identifierade patent ansökan som inlämnad; 2) alla utländska ansökningar till vilka den ovan identifierade patent ansökan hävdar prioritet under 35 U.S.C. 119(a)-(d) om en kopia av den utländska ansökan som möter det certifierade kopia kravet enligt 37 CFR 1.55 har lämnats in i den ovan identifierade patent ansökan; och 3) alla USA ansökningar som vars fordel sökes i den ovan identifierade patent ansökan. I enlighet med 37 CFR 1.14(c), tillgång till information kan beviljas angående inlämningsdatumet för bemyndigande att tillåta medgivande till ansökan för deltagande patentverk. If checked, the undersigned hereby grants the USPTO authority to provide the European Patent Office (EPO), the Japan Patent Office (JPO), the Korean Intellectual Property Office (KIPO), the World Intellectual Property Off

Our Products